Rasveta

Rasveta za sve vrste objekata

U skladu sa savremenim tendencijama i potrebama pojedinca  rasveta koju projektujemo i ugrađujemo je funkcionalna i dekorativna. Takođe, LED rasveta sa mogućnošću digitalnog upravljanja osvtljenjem u privatnim i poslovnim objektima deo je naše ponude.

LED stepenice 3

Stepenište-rasveta ispod rukohvata

LED rasveta-plesna sala

LED rasveta-plesna sala

Rasveta - plesna sala

Rasveta – plesna sala